Byggeprocessen ved lavenergihuse.net

Hos lavenergihuse.net starter byggeprocessen med god rådgivning

Det er en stor beslutning, at bygge et nyt hus. Et hus som forhåbentlig skal danne rammen om familiens liv i mange år. Derfor er det vigtigt, at I vælger nogle samarbejdspartnere, som I har tillid til.

Hos lavenergihuse.net sætter vi en ære i at give jer den bedst mulige rådgivning, så I både kommer godt fra start og sikkert i mål.

lundhilds tegnestue, som står bag lavenergihuse.net, har mange
års erfaring i at hjælpe private gennem byggeprocessens faser og rådgive om de
forskellige entrepriseformer.

Når I har valgt grund og hustype, har I følgende muligheder:

1. Totalentreprise + Arkitekt

Denne proces kan sammenlignes med de fleste typehus firmaer, her blot én kontrakt imellem en totalrådgiver og en bygherre.

Hos lavenergihuse.net har vi et tæt samarbejde med lundhilds tegnestue, som er tilknyttet rådgiver igennem hele forløbet.

lundhilds tegnestue står for at omfangsdefinere opgaven og samler alle bygherrens ønsker til tilbudsgivning hos totalentreprenøren, samtidig med dette indsendes projektet til myndighederne for godkendelse.                                                                  

Denne ydelse bliver modregnet den endelige kontrakt med totalentreprenøren, typisk et depositum på kr. 50.000,- eks. moms. 

Fordele

Fordelen er, at der blot er én kontrakt og totalentreperenøren har samtlige entrepriser. lundhilds tegnestue vil blive tilknyttet projektet til at omfangsdefinere opgaven, således alle ønsker kommer med. 

Ved at have en professionel rådgiver tilknyttet, bliver ekstra omkostninger minimeret og der skal først underskrives entreprisekontrakt når tegninger, beskrivelser og tidsplaner er godkendt af bygherren.

Udfordringer

Totalentreprenøren vælger samarbejdspartnere - herunder håndværkere og leverandører. Bygherren har ingen kontrakt med en rådgiver - rådgiveren er aflønnet af totalentrepre- nøren.

2. Arkitekt + Hovedentreprenør

Her kan bygherren selv i højere grad sætte sit præg på byggeriet, hvorfor dette er den mest anvendte entrepriseform i forbindelse med privat boligbyggeri. Arkitekten står for udarbejdelsen af projekt- og udbudsmaterialet i samarbejde med bygherren. Derudover vælger de fleste at tilknytte arkitekten som rådgiver og bygherrens mand på pladsen i
udførelsesfasen for at sikre, at kvaliteten af det udførte arbejde stemmer overens med det aftalte. Hovedentreprenøren står for at lede selve byggeriet.
De styrer kontrakter med underleverandører, økonomi, tidsplaner, koordinering af håndværkere og sørger for at huset bliver klar til aftalt tid.

Fordele

I samarbejde med arkitekten kan huset tilpasses den enkelte familie og deres behov.

Bygherren kan her bruge arkitekten som uvildig rådgiver og sparringspartner gennem alle byggeriets faser.

Arkitekten er bygherrens mand i projektet både mht. indhentning af priser og på selve byggepladsen.

Udfordringer

Hvis arkitekten fravælges som rådgiver i byggefasen, kan det være en ulempe at flere beslutninger samt tilsyn med byggeriet er overladt til bygherren.

3. Arkitekt + medbyg

Arkitekten står for udarbejdelsen af projekt- og udbudsmaterialet i samarbejde med bygherren.

Typisk opsætter en hovedentreprenør et lukket råhus, hvorefter bygherren selv apterer huset indvendigt. Omfanget af bygherrens rolle kan defineres fra byggesag til byggesag.

Fordele

Hvis bygherren har den nødvendige håndværksmæssige erfaring er der penge at spare ved selv at gøre tingene.

Bygherren kan også her bruge arkitekten som uvildig rådgiver og sparringspartner gennem alle byggeriets faser.

Udfordringer

Bygherren skal være opmærksom på, at de selv skal entrere med øvrige håndværkere og selv stå for indhentning af tilbud samt byggeledelse.
Erfaring med byggeledelse samt kendskab til alle typer håndværk er absolut en fordel.

4. Arkitekt + selvbyg

Arkitekten står for udarbejdelsen af projekt- og udbudsmaterialet i samarbejde med bygherren.

Bygherren står selv for hele projektledelsen og skal selv indgå kontrakter med håndværkere og leverandører.

Fordele

Der er mange penge at spare, hvis man kender til byggeledelse og har erfaring med byggeri.

Bygherren kan her bruge arkitekten som uvildig rådgiver og sparringspartner gennem alle byggeriets faser.

Som selvbygger kan bygherren undgå at tegne den ellers lovpligtige byggeskadeforsikring og herved spare penge.

Udfordringer

Der er mange faldgruber og det kan blive dyrt, hvis der bliver begået fejl.

Uden byggeskadeforsikring kan bygherren være dårligt stillet i tilfælde af fejl og mangler.

Både ejendomsmæglere og senere huskøbere kan vælge huset fra på grund af dets status som selvbyggerhus.