IndflytningByggerietProjektering

Harraldsborgvej

Ny variant af LEH 27

Fakta

Bygherre: Birgitte og Erik
Arkitekt: lavenergihuse.net
Ingeniør: